על הפרוייקט


פרוייקט גני נופר הינו פרוייקט המכיל בתוכו 60 יח'  מתוכם 12 בשוק החופשי ו48 יח' במסלול הנחשק "מחיר למשתכן "

הפרויקט מכיל 6 בנינים  כל בניין בין 6 קומות , 10 דירות בבניין , הדירות בשוק החופשי הינם דירות דופלקס בקומת הכניסה , הדירות במסלול מחיר למשתכן הינם בארבעת הקומות החל מקומה מינוס 1 ועד קומה  מינוס 4 .

בפרויקט דירות 4 ו5 חדרים בניהם גם דירות גן . הפרוייקט ממוקם  ברח' אבא שאול בגבעה B בעיר ביתר עלית  בצד הפונה לנוף .

הנחיות לבחירת דירה במסלול מחיר למשתכן

בגלל מגבלות הקורונה, אין כנס הצגת הפרויקט לזוכים. כל החומרים מועלים לאתר החברה.

החברה תזמן את הזוכים לבחירת דירה. סדר הזימון לחברה הבונה נקבע על פי סדר עולה של תוצאות הזכייה. הזוכה שמספרו 1 יזומן ראשון,  הזוכה שמספרו 2 יזומן שני, וכך הלאה.

במעמד זה יוצגו לפניהם הדירות שנותרו לבחירתם, ויידרשו לבחור דירה בתוך 45 דקות.

בחירת הדירות תיעשה בהתאם למלאי הדירות הקיים במועד בחירת הדירה. לא יהיה ניתן לשנות את הבחירה, גם אם יהיו ביטולים של זוכים שבחרו דירה לפניהם.

חובה להגיע לחברה בדיוק במועד שנקבע. רוכש שלא יגיע לבחירת הדירה במועד שנקבע, החברה בתיאום ובהסכמת אשד (חברת הבקרה),  תהיה רשאית לבטל את הזכייה, ולאפשר לזוכה הבא בתור לבחור דירה.

יש להגיע עם אישור זכייה וכן אישור  זכאות בתוקף (רוכש שהזכאות שלו פקעה, חייב להאריך אותה לפני שהוא מגיע לבחור דירה) + תעודת זהות, לא תתקבל תעודה אחרת.

במקרה שמדובר בבני זוג, ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע במועד בחירת  הדירה, על בת או בן הזוג השני להגיע עם ייפוי כוח חתום ע"י עורך דין, וצילום ת"ז של בת או בן הזוג שאינם נוכחים.

במקרה ששני בני הזוג אינם יכולים להגיע,  ניתן לייפות בא כוח, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני (מקור).

הזכייה בדירה אינה ניתנת להעברה בשום אופן שהוא.

במעמד בחירת הדירה יש להשאיר שיק פקדון על סך 2000 ₪, השיק יוחזר לרוכש בעת חתימת החוזה.

חוזה אמור להיחתם בתוך 14 יום ממועד בחירת הדירה. בגלל הקורונה, התקופה הוארכה באופן זמני ל-45 יום.

על פי המכרז ותקנון תוכנית מחיר למשתכן - החוזה כולל גם התחייבות שלא למכור את הדירה במשך 5 שנים ממועד קבלת האישור לאכלוס (4 שנים) או 7 שנים ממועד ההגרלה, לפי המוקדם.

נקודות ביחס לפרויקט זה – היתר בניה התקבל ביום 7.7.20. הסכם ליווי נחתם מול בנק הפועלים – הרוכשים יקבלו ערבויות מבנק הפועלים, מי שמעוניין יוכל לחתום על הסכם במעמד בחירת הדירה.

בכל מקרה חריג בעקבות הקורונה (בידוד/חולה קורונה/שהיה בחו"ל) יש לפנות אל חברת הבקרה טרם בחירת הדירה למתן מענה לרוכשים לבחור דירה מרחוק.

מצורפים כל הקבצים הרלוונטים לפרויקט

 

 

זוכים יקרים!
לפניכם תקיית קבצים משותפת ומקוונת בה תוכלו לצפות בכל הטפסים הרלוונטים לזכייתכם ולאופי הפרויקט.

תקייה משותפת
טלפון
כתובת משרדנו
ביתר עלית - בתאום מראש
שעות פעילות

09:00-17:00  א׳ - ה׳